If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Grafer for polynomier: Udfordrende opgaver

Løs udfordrende opgaver, hvor du skal bruge sammenhængen mellem forskellige egenskaber ved polynomier og deres grafer.

Hvad du bør have styr på, inden du går igang med dette modul

Hvad du kommer til at lære i denne lektion

Nu da vi har lært nogle egenskaber ved for grafer af polynomielle funktioner, lad os bruge den viden til at løse nogle opgaver.
I disse opgaver vil der mangle noget i polynomiernes forskrifter. Ved at løse opgaver af denne type bliver vi tvunget til at tænke over, hvilken indflydelse de forskellige dele i forskriften har på grafens udseende.
Held og lykke!
1*) Hvilken af følgende grafer kunne være grafen for ligningen y=ax3+bx2+cx+2, hvor a, b og c er reelle tal?
Vælg 1 svar:

2*) Hvilken af følgende grafer kunne være grafen for ligningen y=2x5+p(x), hvor p(x) er et fjerdegradspolynomium?
Vælg 1 svar:

3*) Hvilke af følgende grafer kunne være grafen for ligningen y=k(x2)m(x+1)n, hvor k er et reelt tal, m er et lige heltal og n er et ulige heltal?
Vælg alle svar der passer:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.