If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til faktorer og delelighed

Lær hvad det vil sige, at et polynomium er en faktor i et andet polynomium, og hvad det vil sige, at et polynomium er deleligt med et andet polynomium.

Hvad du skal vide til denne lektion

Et et-leddet udtryk er et udtryk, som kan bestå af enten en konstant (et tal), en variabel, f.eks. x, opløftet i en potens, eller en kombination af de to, f.eks. 3x2. Et polynomum (fler-leddet udtryk) er udtryk, som består af en sum af et-leddede udtryk, som f.eks. 3x2+6x1.

Hvad vi skal lære i denne lektion

I denne lektion skal vi undersøge sammenhængen mellem faktorer og delelighed i polynomier, og vi skal også lære at afgøre, om et polynomium er en faktor i en anden.

Faktorer og delelighed af hele tal

Når vi ganger to hele tal sammen for at få et andet helt tal, så siger vi, at de to tal, som vi gangede sammen, er faktorer i det andet tal.
For eksempel: fordi 14=27, så ved vi, at 2 og 7 er faktorer i 14.
Et helt tal er deleligt med et andet tal, hvis divisionen giver et helt tal.
For eksempel: fordi 153=5 og 155=3, så er 15 deleligt med 3 og 5. Men fordi 94=2,25, så er 9 ikke deleligt med 4.
Bemærk, at sammenhængen mellem faktorer og delelighed går begge veje:
Fordi 14=27 (hvilket betyder, at 2 er en faktor i 14), så ved vi, at 142=7 (hvilket betyder, at 14 er deleligt med 2).
14=272 er en faktor i 14142=714 er deleligt med 2
Og fordi 153=5 (hvilket betyder, at 15 er deleligt med 3), så ved vi, at 15=35 (hvilket betyder, at 3 er en faktor i 15).
153=515 er deleligt med 315=353 er en faktor i 15
Der gælder generelt: Hvis a er en faktor i b, så er b deleligt med a, og omvendt.

Faktorer og delelighed af polynomier

Denne viden kan også anvendes til polynomier.
Når to, eller flere, polynomier bliver ganget sammen, kalder vi hver af disse polynomier for faktorer i produktet.
For eksempel: 2x(x+3)=2x2+6x. Det betyder, at 2x og x+3 er faktorer i 2x2+6x.
Når et polynomium er deleligt med et andet polynomium, så er kvotienten også et polynomium.
For eksempel: fordi 6x23x=2x og 6x22x=3x, så er 6x2 deleligt med 3x og 2x. Men fordi 4x2x2=2x, så er 4x ikke deleligt med 2x2.
Den samme sammenhæng mellem faktorer og deleligheden som vi kom frem til med tallene, kan også bruges her:
2x(x+3)=2x2+6x2x er en faktor i 2x2+6x2x2+6x2x=x+32x2+6x er deleligt med 2x
6x23x=2x6x2 er deleligt med 3x3x(2x)=6x23x er en faktor i 6x2
Generelt kan man sige, at hvis p=qr for polynomierne p, q og r, så ved vi følgende:
  • q og r er faktorer i p.
  • p er deleligt med q og r.

Tjek din forståelse

1) Færdiggør nedenstående sætning for sammenhængen 3x(x+2)=3x2+6x.
x+2 er
3x2+6x, og 3x2+6x er
x+2.

2) En lærer skriver følgende produkt på tavlen:
(3x2)(4x)=12x3
Michael konkluderer, at 3x2 er en faktor i 12x3.
Julia konkluderer, at 12x3 er deleligt med 4x.
Hvem har ret?
Vælg 1 svar:

Bestemmelse af faktorer og delelighed

Eksempel 1: Er 24x4 deleligt med 8x3?

For at svare på dette spørgsmål, kan vi reducere 24x48x3. Hvis resultatet er en et-leddet størrelse, så er 24x4 deleligt med 8x3. Hvis resultatet ikke er en et-leddet størrelse, så er 24x4 ikke deleligt med 8x3.
24x48x3=248x4x3=3x1aman=amn=3x
Fordi resultatet er en et-leddet størrelse, så er 24x4 deleligt med 8x3. (Det betyder samtidig, at 8x3 er en faktor i 24x4.)

Eksempel 2: Er 4x6 en faktor i 32x3?

Hvis 4x6 er en faktor i 32x3, så er 32x3 deleligt med 4x6. Så lad os prøve at reducere 32x34x6.
32x34x6=324x3x6=8x3aman=amn=81x3am=1am=8x3
Bemærk, at leddet 8x3 ikke er en et-leddet størrelse, da det er en kvotient, ikke et produkt. Derfor kan vi konkludere, at 4x6 ikke er en faktor i 32x3.

Opsummering

Generelt kan man sige, at hvis et polynomium, p, er deleligt med et andet polynomium, q, eller hvis q er en faktor i p, så kan vi bestemme p(x)q(x).
Hvis udtrykket reduceret giver et polynomium, så er p deleligt med q, og q er en faktor i p.

Tjek din forståelse

3) Er 30x4 deleligt med 2x2?
Vælg 1 svar:

4) Er 12x2 en faktor i 6x?
Vælg 1 svar:

Udfordrende opgaver

5*) Hvilke af følgende et-leddede størrelser er faktorer i 15x2y6 ?
Faktor
Ikke faktor
3x2y5
5x
10x4y3

6*) Arealet af et rektangel med en bredde på x+1 enheder og en længde på x+4 enheder er x2+5x+4 kvadratenheder.
En arealmodel for et rektangel, der har en højde på x plus en og en bredde på x plus fire. Arealet af rektanglet er x i anden plus fem x plus fire.
Hvilke af følgende udtryk er faktorer i x2+5x+4?
Vælg alle svar der passer:

Hvorfor er vi interesserede i at faktorisere polynomier?

Ligesom faktorisering af tal har vist sig at være brugbart, så er faktorisering af polynomier også et vigtigt værktøj, som kan bruges i mange sammenhænge!
Det er særligt med brugbart i forhold til løsning af andengradsligninger og reducering af rationale udtryk.
Hvis du vil se eksempler på det, så tjek følgende artikler:

Hvad er næste skridt?

Næste skridt er at lære at faktorisere et-leddede udtryk. Det kan du lære mere om i vores næste artikel.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.