Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Subtraktion af polynomier

Lær at mestre addition og subtraktion af polynomier. Her skal du lære at ændre fortegn hen over en række led, samle ens led og dermed reducere udtryk. Den færdighed er nøglen til at forstå algebra og gør matematik meget sjovere! Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi skal reducere udtrykket 16x + 14 - (3x² + x - 9). Når du trækker et udtryk som dette fra, så svarer det til at have 16x + 14 og så lægge det modsatte af alt dette til. Eller du lægger -1 gange (3x² + x - 9) til. Du kan også se på det som at du ganger det negative fortegn ind i hvert af disse led. Det er, hvad vi skal til at gøre. Vi tilføjer det negative fortegn til alt dette. Vi lægger det modsatte til. Den første del -- behøver jeg ikke ændre. Det er stadig 16x + 14. Men nu skal jeg fordele det negative fortegn. Så -1 gange 3x² bliver til -3x². -1 gange positiv x bliver til negativ x da det her er positive 1 x. -1 gange -9, husk du skal betragte det som et negativt tal. Fortegnet er en del af leddet. -1 gange -9 er +9. Negativ gange negativ er positiv. Så vi har plus 9. Nu skal vi så samle ens led. Hvad er leddet med den højeste grad? Lad os skrive dem i rækkefølge. Vi har kun et x² -led, et andengradsled. Det skriver jeg her -3x². Nu skal vi se på førstegradsleddene, hvor der blot er x eller x¹ Der er 16x og x eller 1x, som vi skal trække fra, så 16x - 1x er 15x. Hvis du har 16 af noget og fjerner 1 af dem, så har du 15 af noget tilbage. Til sidst er der 14, som du tænke på som 14x⁰, eller blot 14. 14 + 9, de er begge konstantled, eller de bliver begge ganget med x⁰, 14 + 9 er 23. Vi er færdige. -3x² + 15x + 23.