If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med andengradsfunktioner (toppunktsform)

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Problem

Anette har en rulle hønsenet på 100 meter, som hun skal bruge til at beskytte en rektangulær køkkenhave.
Havens areal (i kvadratmeter) som en funktion af havens bredde x (i meter) er modelleret ved:
A(x)=(x25)2+625
Hvilken bredde resulterer i det størst mulige areal?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
meter