If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af former for linjens ligning

Der er tre primære måder at skrive linjens ligning på: punkt-hældnings form (formlen for linjens ligning), y = ax + b og Ax + By = C. Vi gennemgår alle tre i denne artikel.
Der er tre overordnede former at skrive en linjes ligning på.
y = ax + bPunkt-hældnings form (formel for linjens ligning)Ax + By = C
y=ax+byy1=a(xx1)Ax+By=C
hvor a er hældningen, og b er skæringen med y-aksenhvor a er hældningen, og (x1,y1) er et punkt på linjenhvor A, B og C er konstanter

Eksempel

En linje går igennem punkterne (2,4) og (5,5). Find linjens ligning på alle tre ovenstående former.
To af formerne kræver, at vi finder linjens hældning først.
hældning=a=ΔyΔx=5(4)5(2)=93=3
Nu kan vi indsætte hældningen a og et af de to punkter, f.eks. (5,5), til at få linjens ligning i punkt-hældnings formen: yy1=a(xx1):
yy1=a(xx1)y5=3(x(5))y5=3(x+5)
Hvis vi isolerer y på den ene side, så får vi linjens ligning på formen y=ax+b, :
y5=3(x+5)y5=3x15y=3x10
Og hvis vi så lægger 3x til på begge sider, så får vi linjens ligning på formen Ax+By=C:
y+3x=10
Vil du se et andet eksempel? Tjek denne video.
Vil du prøve at løse flere opgaver med linjens ligning på disse former? Tjek denne øvelse.
Vil du have en mere dybdegående beskrivelse af hver form? Tjek disse artikler:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.