If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Faktorisering af andengradspolynomier på enhver form

Kombiner al den viden, som du har fået omkring faktoriseringen, så du kan faktorisere andengradspolynomier på enhver form.

Hvad du bør vide inden dette modul

De følgende faktoriseringsmetoder vil blive brugt i denne lektion:

Hvad du kan lære i dette modul

I denne artikel kommer du til at kombinere alle disse metoder for at kunne faktorisere enhver form for andengradspolynomier fuldstændigt.

Introduktion: Gennemgang af faktoriseringsmetoder

MetodeEksempelHvornår kan det bruges?
Sæt største fælles faktor udenfor parentes= 6x2+3x=3x(2x+1)Hvis alle led i polynomiet deler samme faktor.
Sum-produkt mønster= x2+7x+12=(x+3)(x+4)Hvis polynomiet er på formen x2+bx+c og c har faktorer, der lagt sammen giver b.
Grupperingsmetoden= 2x2+7x+3=2x2+6x+1x+3=2x(x+3)+1(x+3)=(x+3)(2x+1)Hvis polynomiet er på formen ax2+bx+c og der er faktorer i ac, der lagt sammen giver b.
Første og anden kvadratsætning= x2+10x+25=(x+5)2Hvis første og sidste led er kvadrattal, og det midterste led er det dobbelte produkt af deres kvadratrødder.
Tredje kvadratsætning=  x29=(x3)(x+3)Hvis første og sidste led er kvadrattal med modsat fortegn, og det midterste led mangler.

Opsamling på det hele

Når du får en opgave, hvor du skal faktorisere, får du sjældent at vide, hvilken metode du skal bruge. Det kan derfor være en god idé at lave en tjekliste, så du ved, hvilken metode, du skal bruge.
Her er et eksempel på en tjekliste med en række spørgsmål, som kan hjælpe med at finde ud af, hvordan man kan faktorisere andengradspolynomiumet.

Faktorisering af andengradspolynomier

Før du begynder enhver faktorisering, er det en fordel at skrive udtrykket på standardform - altså skrive leddet med den højeste eksponent først og derefter faldende.
Når du har gjort det, kan du gå videre til følgende liste med spørgsmål:
Spørgsmål 1: Er der en fælles faktor?
Hvis nej, gå videre til spørgsmål 2. Hvis ja, sæt største fælles faktor udenfor parentes og fortsæt til spørgsmål 2.
At sætte største fælles faktor udenfor parentes er et meget vigtigt skridt i forbindelse med faktorisering, da det gør tallene mindre. Det gør det også lettere at gennemskue, hvilket mønster vi har med at gøre!
Spørgsmål 2: Er der tale om subtraktion af to kvadrattal (f.eks. x216 eller 25x29)?
Hvis ja, brug tredje kvadratsætning a2b2=(a+b)(ab). Hvis nej, gå videre til spørgsmål 3.
Spørgsmål 3: Er der tale om kvadratet på første led plus/minus det dobbelte produkt plus kvadratet på andet led (f.eks. x210x+25 eller 4x2+12x+9)?
Hvis ja, skal du faktorisere ved at bruge første eller anden kvadratsætning a2±2ab+b2=(a±b)2. Hvis nej, skal du gå videre til spørgsmål 4.
Spørgsmål 4:
a.) Er der et udtryk på formen x2+bx+c?
Hvis nej, gå til spørgsmål 5. Hvis ja, gå til b).
b.) Er der faktorer i c, som lagt sammen giver b?
Hvis ja, faktoriser med sum-produkt mønstret. Hvis nej, kan andengradspolynomiet ikke faktoriseres yderligere.
Spørgsmål 5: Er der faktorer i ac, som lagt sammen giver b?
Hvis du er kommet her til, skal andengradspolynomiet være på formen ax2+bx+c hvor a1. Hvis der er faktorer i ac, som lagt sammen giver giver b, så brug grupperingsmetoden. Hvis ikke, kan andengradspolynomiet ikke faktoriseres yderligere.
Ved at bruge denne tjekliste kan du altid sikre, at du har faktoriseret et andengradspolynomium fuldstændigt!
Lad os prøve at bruge tjeklisten til at løse et par opgaver.

Eksempel 1: Faktorisering af 5x280

Udtrykket allerede er på standard form. Vi kan derfor gå videre til tjeklisten.
Spørgsmål 1: Er der en fælles faktor?
Ja. SFF for 5x2 og 80 er 5. Vi kan derfor sætte denne faktor udenfor parentes:
5x280=5(x216)
Spørgsmål 2: Er der tale om subtraktion af to kvadrattal?
Ja. x216=(x)2(4)2. Vi kan derfor bruge tredje kvadratsætning til at fortsætte faktoriseringen af polynomiet:
5x280=5((x)2(4)2)=5(x+4)(x4)
Der er ikke flere andengradsudtryk tilbage. Vi har derfor faktoriseret polynomiet fuldstændigt.
Svaret er 5x280=5(x+4)(x4).

Eksempel 2: Faktorisering af 4x2+12x+9

Andengradspolynomiet er igen på standardform. Lad os gå gennem tjeklisten!
Spørgsmål 1: Er der en fælles faktor?
Nej. Leddene 4x2, 12x og 9 har ingen fælles faktor. Næste spørgsmål.
Spørgsmål 2: Er der tale om subtraktion af to kvadrattal?
Nej. Der er et x-led, så det kan ikke lade sig gøre. Næste spørgsmål.
Spørgsmål 3: Er der tale om kvadratet på første led plus/minus det dobbelte produkt plus kvadratet på andet led?
Ja. Det første led er et kvadrattal, da 4x2=(2x)2, og det sidste led er også et kvadrattal, da 9=(3)2. Og det midterste led er det dobbelte produkt af de kvadrerede tal, da 12x=2(2x)(3).
Vi kan bruge første kvadratsætning til at faktorisere andengradspolynomiet.
=4x2+12x+9=(2x)2+2(2x)(3)+(3)2=(2x+3)2
Svaret er 4x2+12x+9=(2x+3)2.

Eksempel 3: Faktorisering af 12x63+3x2

Dette udtryk er endnu ikke på standardform. Vi kan omskrive det til 3x2+12x63 og så gå videre til tjeklisten.
Spørgsmål 1: Er der en fælles faktor?
Ja. SFF for 3x2, 12x og 63 er 3. Vi kan sætte denne faktor udenfor parentes:
3x2+12x63=3(x2+4x21)
Spørgsmål 2: Er der tale om subtraktion af to kvadrattal?
Nej. Næste spørgsmål.
Spørgsmål 3: Er der tale om kvadratet på første led plus/minus det dobbelte produkt plus kvadratet på andet led?
Nej. Læg mærke til, at 21 ikke er et kvadrattal, så det her kan ikke blive kvadratet på en toleddet størrelse. Næste spørgsmål.
Spørgsmål 4a: Er der et udtryk på formen x2+bx+c?
Ja. Udtrykket x2+4x21 er netop på denne form.
Spørgsmål 4b: Er der faktorer i c, som lagt sammen giver b?
Ja. Der er faktorer i 21, som lagt sammen giver 4.
Da 7(3)=21 og 7+(3)=4, kan vi fortsætte vores faktorisering på følgende måde:
3(x2+4x21)=3(x2+4x21)=3(x+7)(x3)
Svaret er 3x2+12x63=3(x+7)(x3).

Eksempel 4: Faktorisering af 4x2+18x10

Udtrykket er allerede på standardform.
Spørgsmål 1: Er der en fælles faktor?
Ja. SFF for 4x2, 18x og 10 er 2. Vi kan derfor sætte denne faktor udenfor parentes:
4x2+18x10=2(2x2+9x5)
Spørgsmål 2: Er der tale om subtraktion af to kvadrattal?
Nej. Næste spørgsmål.
Spørgsmål 3: Er der tale om kvadratet på første led plus/minus det dobbelte produkt plus kvadratet på andet led?
Nej. Næste spørgsmål.
Spørgsmål 4a: Er der et udtryk på formen x2+bx+c?
Nej. Den ledende koefficient er 2. Næste spørgsmål.
Spørgsmål 5: Er der faktorer i ac, som lagt sammen giver b?
Udtrykket er 2x2+9x5, og vi leder derfor efter faktorer i 2(5)=10, som lagt sammen giver 9.
Da (1)10=10 og (1)+10=9 er svaret ja.
Vi kan nu skrive det midterste led som 1x+10x og bruge gruppering til at faktorisere:
= 2(2x2+9x5)=2(2x21x+10x5)Skriv det midterste led opdelt=2((2x21x)+(10x5))Gruppering af led=2(x(2x1)+5(2x1))Sæt SFF udenfor parentes=2(2x1)(x+5)Sæt 2x1 udenfor parentes

Tjek din forståelse

1) Faktorisér 2x2+4x16 fuldstændigt.
Vælg 1 svar:

2) Faktorisér 3x260x+300 fuldstændigt.

3) Faktorisér 72x22 fuldstændigt.

4) Faktorisér 5x2+5x+15 fuldstændigt.
Vælg 1 svar:

5) Faktorisér 8x212x8 fuldstændigt.

6) Faktorisér 5618x+x2 fuldstændigt.

7) Faktorisér 3x2+27 fuldstændigt.
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.