If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Andengrafspolynomier: Multiplikation og faktorisering

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om multiplikation og faktorisering af andengradspolynomier

Hvad er en ét-leddet størrelse?

En et-leddet størrelse er et algebraisk udtryk, der kun har ét led. For eksempel, 3x og 5y2 er begge et-leddet størrelser.

Hvad er en to-leddet størrelse?

En to-leddet størrelse er et algebraisk udtryk med to led. For eksempel, 2x+1 og 4y2+3y er begge to-leddede størrelser.

Hvad er et polynomium?

Et polynomium er et algebraisk udtryk med ét eller flere led. Både et-leddede og to-leddede størrelser er derfor typer af polynomier. Andre eksempler inkluderer 2x2+3x+1 og 5y3+2y26y+8.
Prøv selv i vores øvelse Introduktion til polynomier.

Hvad er en arealmodel?

En arealmodel er en måde, hvorpå man visuelt kan repræsentere multiplikation. Vi opdeler en form (normalt et kvadrat eller et rektangel) i sektioner for at vise de forskellige faktorer, der er involveret i multiplikationen.
Fortsæt dernæst med øvelsen Multiplikation af toleddede udtryk: arealmodel.

Hvad er kvadratsætningerne?

Der er et par mønstre, som vi kan bruge til hurtigt at gange visse typer af to-leddede størrelser med hinanden. For eksempel, når vi skal udregne kvadratet på en to-leddet størrelse (gange den med sig selv), kan vi bruge 1. kvadratsætning: (a+b)2=a2+2ab+b2. Et andet specielt tilfælde er to tals sum gange de samme to tals differens. Her bruges den 3. kvadratsætning: (a+b)(ab)=a2b2.
Fortsæt dernæst med øvelsen To tals sum gange de samme to tals differens.

Hvad betyder det at faktorisere et udtryk?

At faktorisere et udtryk betyder at opdele det i enklere dele, som kan ganges sammen til det oprindelige udtryk. For eksempel kan vi faktorisere 6x2+8x til 2x(3x+4).

Hvor kan vi bruge alt dette?

Indsigt i, hvordan man ganger og faktoriserer andengradspolynomier har mange applikationer i den virkelige verden. For eksempel kan vi bruge disse færdigheder til at løse andengradsligninger, der dukker op i fysik, konstruktioner og forretningslivet.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.