If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Emne 2: Komplekse tal

900 mulige mestringspoint

Om dette emne

Velkommen til en verden med både imaginære og komplekse tal. Vi skal lære om både imaginære tal og komplekse tal. Hvordan man udfører regneoperationer med dem, afbilder dem grafisk på det komplekse talplan samt bruger dem til at løse andengradsligninger, der før hen blev kategoriseret som havende "ingen reelle løsninger".

Gå op i niveau i ovenstående færdigheder for at få op til 400 Mestringspoint
Gå op i niveau i ovenstående færdigheder for at få op til 320 Mestringspoint
Næste opgave i rækken:

Emne-prøve

Gå op i niveau i alle færdigheder i dette emne og få op til 900 Mestringspoint!