If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Subtraktion af komplekse tal

Lær at opdele processen trin for trin, når du skal trække komplekse tal fra hinanden. Først fjernes parenteserne, dernæst foretages udregningerne med de reelle og imaginære dele hver for sig. Sådan! Du får et svar på formen a + bi. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi skal subtrahere. Vi har det komplekse tal 2 - 3i. Fra det skal vi trække 6 - 18i. Det første jeg vil gøre er, at fjerne parenteserne. så vi kun har nogle reelle dele og nogle imaginære dele, som vi kan samle. Vi har 2 - 3i. Vi trækker denne størrelse fra. Når vi skal fjerne parenteserne, så kan vi bruge den distributive lov til af fjerne minustegnet Eller sige at vi ganger hvert led med -1. Lad os gøre det. -1 gange 6 er -6. Lad mig skrive det med pink. Det er -6. -1 gange -18i, det bliver +18i. Minus gange minus er plus. Nu kan vi addere de reelle dele, og de imaginære dele. Her er den reelle del 2 og vi har -6, så vi har 2 - 6. Nu skal vi addere de imaginære del. Lad mig igen bruge en anden farve. Vi har -3i og vi har +18i. Vi adderer de reelle dele, 2 - 6 er -4. Og de imaginære dele. Hvis jeg har -3 af noget og jeg lægger 18 af noget til, så har jeg 15 noget. Eller du kan sige 18 af noget minus 3 af noget er 15 af noget. Her er noget den imaginære enhed i. Dette bliver plus 15i. Vi er færdige.