If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksponentiel vækst & henfald - tekstopgaver

Problem

En bakterie kultur starter med 50 bakterier.
Sammenhængen mellem B, antallet af bakterier i kulturen, og d, antallet af dage siden kulturen blev startet, kan modelleres med ligningen:
B=5010d2
Efter hvor mange dage vil der være 800, point, 000 bakterier i kulturen?
Angiv et eksakt svar udtrykt som en 10tals-logaritme.
dage
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?