If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Lige og ulige funktioner: Grafer og tabeller

Problem

Nedenstående tabel viser forskellige værdier af funktionen f:
x42024
f(x)23132
Brug tabellen til at afgøre, om f er lige, ulige eller ingen af delene.
Vælg 1 svar: