If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Modellering med trigonometriske funktioner

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Problem

Valdemar gynger frem og tilbage på en gynge.
Hans vandrette afstand, D(t), (i m) fra gyngens hvilestilling (når han er bag gyngestativet, er afstanden negativ) er en funktion af tiden t (i sekunder) og kan modelleres som en trigonometrisk funktion på formen acos(bt)+d.
Da t=0, begyndte han sin gyngetur 1 m bag gyngestativet. Gyngen når hvilestillingen π6 sekunder senere.
Opstil en funktionsforskrift for D(t).
t skal angives i radianer.
D(t)=
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?