If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Forstå division af brøker

Man kan forstå divsion af brøker ved at lave spring på en tallinje. Når en brøk som 8/3 skal dividieres med en anden brøk som 1/3, så skal du finde ud af, hvor mange spring på 1/3 du skal lave for at nå 8/3. Man kan i stedet gange 8/3 med det reciprokke (3/1) og få det samme resultat. Dette gælder for alle brøker. Derfor er 8/3 gange med 3/2 det samme som at dividere 8/3 med 2/3. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift