If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Genkendelse af transformationer

Vi skal her lære at genkende fire typer af transformationer: drejning, parallelforskydning, spejling og skalering.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

I denne video skal vi øve os i at genkende nogle transformationer. De transformationer vi skal se på er drejninger, hvor ting drejes omkring et punkt. Vi skal se på parallelforskydninger, hvor du forskyder alle figurens punkter. Vi skal se på spejling, hvor du vender en figur over en linje. Og vi skal se på skaleringer, hvor du formindsker eller forstørrer en eller anden figur. Med det sagt, lad os se på denne opgave. Hvilken transformation blev foretaget på trekant A for at få trekant B? Det ser ud til at trekant A og trekant B har den samme størrelse. Det der er sket er, at hvert af disse punkter er forskudt eller man kan sige de er blevet parallelforskudt en smule til højre og op. De er alle blevet parallelforskudt. Det er tydeligvis en parallelforskydning. Lad os se et eksempel mere. Hvilken transformation blev foretaget på trekant A for at få trekant B? Når jeg kigger på disse tegninger, så svarer dette punkt til dette her. Dette svarer til det her. Det ligner ikke en parallelforskydning, da de er forskudt forskelligt, så det er helt sikkert ikke en parallelforskydning. Lad os tænke over det. Det kunne være en drejning. Det ser ud som om det punkt gik herover. Det punkt gik der hen. Dette punkt gik herover. Det kunne derfor være en drejning omkring et punkt her et eller andet sted. Hvis du drejer den omkring det punkt, så får du noget, der ligner trekant B. Jeg kender ikke det præcise omdrejningspunkt, men det er tydeligvis en drejning. Lad os se endnu et eksempel. Hvilken transformation blev foretaget på firkant A for at få firkant B? Lad os se, det ser ud til, at dette punkt svarer til det punkt. Og så svarer dette punkt til det punkt og det punkt svarer til dette punkt. Så de ligner spejlbilleder af hinanden. Hvis du forestiller dig et spejl lige her, så er de spejlbilleder. Den her blev vendt over linjen. Denne her blev vendt over linjen og den blev vendt over linjen. Det er ret tydeligt at dette er en spejling. Lad os lave en mere. Hvilken transformation blev foretaget på firkant A for at få firkant B? Firkant B er tydeligvis større, så dette er ikke en stiv transformation. Afstanden mellem tilsvarende punkter er blevet større. Hvis du forstørrer eller formindsker noget så det er en skalering. Men det ser også ud som om, den er blevet flyttet. Er det en parallelforskydning? Men du skal tænke på centrum for skaleringen. For eksempel hvis centrum er lige her, så vil alt dette blive strukket i denne retning. Og dette punkt kommer måske her over og dette punkt går der over og dette punkt vil går her hen og det her hen. Dette er helt sikkert en skalering, hvor dets centrum, som alting udvider sig fra, er lige uden for trapez A.