If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af symmetri

Gennemgå symmetriske figurer og symmetriakser.  Løs bagefter nogle opgaver selv.

Symmetriakser

En symmetriakse er en linje, hvor vi kan folde en figur, så der kommer to helt identiske dele. Det kaldes også en spejlingslinje, da begge dele er spejlbilleder af hinanden.
Eksempel:
Når vi deler figuren med linjen A, er de to dele spejlbilleder af hinanden:
En ligebenet trekant. En linje mærket A går gennem det hjørne, hvor de to lige lange sider mødes. Linjen skærer den modstående side i trekanten i midten.
Linjen A er en symmetriakse.
Vil du lære mere om symmetriakser? Tjek denne video.

Symmetriske figurer

Figurer er symmetriske, hvis de har mindst én symmetriakse.
Eksempel:
Denne figur er symmetrisk:
En figur med 5 lige lange sider og 5 lige store vinkler.
Fordi vi kan tegne mindst én symmetriakse:
En figur med 5 lige lange sider og 5 lige store vinkler. 5 stiplet linjer går gennem de 5 hjørner og skærer den modstående side i midten.
Vil du lære mere om symmetriske figurer? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Hvilke af følgende er en symmetriakser i figuren?
Vælg alle svar der passer:
En figur med 4 sider. Figuren har 1 par af parallelle sider. De to parallelle sider er ikke lige lange. De to ikke parallelle sider er lige lange. En linje mærket A går gennem de to parallelle sider i midten. En linje mærket B går gennem de to ikke parallelle sider i midten. En linje mærket C går gennem to modstående hjørner.

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek disse øvelser:
Genkend symmetriakser og symmetriske figurer
Tegn symmetriakser og symmetriske figurer

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.