If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel på Pythagoras' læresætning

Pythagoras' læresætning siger, at i en retvinklet trekant er summen af kvadraterne på de to korte sider lig med kvadratet på den lange side (hypotenusen). Vi kan anvende denne sætning til at finde den manglende sidelængde i en retvinklet trekant, selv når den manglende side er en af de korte sider. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift