If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Rumfang af en kugle

Formlen for rumfanget af en kugle er V = 4/3 π r³, hvor V = rumfang og r = radius. En kugles radius er det halve af dens diameter. Du kan udregne rumfanget af en kugle med en givet diameter, ved først at bestemme radius ud fra diameteren, og dernæst udregne rumfanget. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Video udskrift

Vi skal finde rumfanget af en kugle med en diameter på 14 centimeter. Det her ligner en cirkel, men det skal forestille en kugle, for eksempel en globus. Vi kender diameteren. Fra den ene side af kuglen gennem dens centrum og ud til den anden side er der 14 centimeter. Vi har tidligere gennemgået et bevis for, hvordan man finder rumfanget af en kugle. Formelen for rumfanget af en kugle er lig med 4 tredjedele pi gange r i tredje. r står for radius. Vi kender diameteren, og ligesom med cirkler er radius i kuglen lig med det halve af diameteren. I det her tilfælde er radius altså 7 centimeter. Kuglen i sig selv er faktisk den tredimensionelle mængde af alle punkter, der er en radius væk fra centrum. Med det på plads kan vi nu indsætte radius på 7 centimeter i formelen. Rumfanget er lig med 4 tredjedele pi gange 7 centimeter i tredje. 7 centimeter i tredje. Vi kan sige, at pi er cirka 3,14. Man kan også sige, at det er 22 over 7. Lad os bruge lommeregneren til at regne rumfanget ud præcist. Rumfanget er 4 divideret med 3 gange pi gange 7 i tredje. Regnehierarkiet siger, at lommeregneren skal regne eksponenten, før den ganger eller dividerer. Resultatet er i kubikcentimeter. Vi får 1436. Lad os afrunde det til nærmeste tiendedel. Resultatet er 1436,8. Rumfanget af kuglen er lig med 1436,8 kubikcentimeter.