If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Tekstopgaver med lineære funktioner: grafer

Problem

Archimedes tømte sit badekar.
Grafen viser mængden af vand, der er tilbage i karret, (i liter) som en funktion af tiden (i minutter).
Et koordinatsystem, hvor kun første kvadrant er vist. x aksen er mærket tid i minutter og har markeringer for hver en halv. Hver anden markering fra 0 til 5 er mærket. y aksen er mærket vand i liter og har mærkede markeringer for hver 40 fra 0 til 360. En graf med ligningen y er lig med minus 72 x plus 360 er afbildet.
Hvor meget vand var der i badekarret, da Archimedes begyndte at tømme det?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
liter
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?