If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold
Hældningen for en linje er et mål for dens stejlhed. Matematisk beregnes hældning som højde over længde (ændringen i y divideret med ændringen i x).
Sortér efter: