If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Decimaltal skrevet med ord (tusindedele)

Lær at aflæse og skrive decimaltal på forskellige måder. I denne video bruges mest tusindedele. Lær at opdele et decimaltal i dets dele (20.000, 5/10 og 7/1000) og omskriv det som 20.000 og 507/1000. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift