If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Subtraktion af decimaltal: 10,1-3,93

Vi udregner 10,1-3,93 ved at bruge en "standardmetode". Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Lad os udregne 10,1 minus 3,93. Man kan pause videoen og prøve først selv. Lad os skrive det igen, hvor vi skriver decimalerne lige under hinanden. 10,1 minus 3,93. Lad os regne det. Alle de øverste cifre skal helst være større end de nederste cifre. Der står slet ikke noget her. Faktisk står der et usynligt 0. Vi har dog stadig en udfordring. 0 er mindre end 3, 1 er mindre end 9, og 0 er mindre end 3. Vi bliver nødt til at låne. Vi låner 1 tier, som er det samme som 10 enere. Vi låner 1 ener, så vi har 9 enere, og giver den til tiendedelene. 1 er 10 tiendedele. 10 plus 1 er 11. Vi låner igen en af tiendedelene, så der står 10, og giver den til hundrededelene. Nu er alle de øverste cifre større end de nederste. 10 minus 3 er 7. 10 minus 9 er 1. 9 minus 3 er 6. Der står intet tilbage herovre. 10,1 minus 3,93 er lig med 6,17.