If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af linjer, linjestykker og halvlinjer

Gennemgå det grundlæggende omkring linjer, linjestykker og halvlinjer.  Lær at genkende og tegne linjer, linjestykker og halvlinjer i opgaver.  

Hvad er linjer, linjestykker og halvlinjer?

En linje fortsætter uendeligt i begge retninger, sådan her:
En linje med en pil i hver ende, der peger udad i modsatte retninger.
Et linjestykke er et afgrænset stykke af en linje. Det har har to endepunkter, sådan her:
En linje med et endepunkt i begge ender.
En halvlinje starter i et punkt og fortsætter uendeligt i én retning, sådan her:
En linje med en pil i den ene ende, der peger udad. Der er et endepunkt i den anden ende.
Vil du lære mere om linjer, linjestykker og halvlinjer? Tjek denne video.

Øvelsesopgave 1: Genkend linjer, linjestykker og halvlinjer

Opgave 1A
Hvilken af følgende figurer viser en stiplet halvlinje?
Du skal kigge på hele den stiplede del i hver figur.
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Øvelsesopgave 2: Tegn linjer, linjestykker og halvlinjer

Opgave 2A
Træk i linjerne, så en af linjerne går igennem A og D, og den anden linje går igennem punkterne B og C.
Ovenstående er linjer, fordi de begge har
og fortsætter uendeligt i
.

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.