If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Emne: Data og statistik

0

Mulige mestringspoint
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
ObservationssætFå 5 ud af 7 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Lav hyppighedstabellerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Lav prikdiagrammerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Aflæsning af prikdiagrammer og hyppighedstabellerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Estimering af midten ud fra prikdiagrammerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
Statistiske spørgsmålFå 5 ud af 7 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
Lav histogrammerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Aflæs histogrammerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Gå op i niveau i ovenstående færdigheder for at få op til 800 Mestringspoint
Gå op i niveau i ovenstående færdigheder for at få op til 600 Mestringspoint
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
Interkvartil variationsbredde (middelspredning)Få 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Træn opgaver
Aflæsning af boksplotsFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Lav boksplotFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Fortolkning af kvartilerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
Gennemsnitlig numerisk afvigelseFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Gå op i niveau i ovenstående færdigheder for at få op til 500 Mestringspoint
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
Sammenligning af observationer i diagrammerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgængelige i denne lektion
Træn opgaver
Former for fordelingerFå 3 ud af 4 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Klynger, huller, toppe og outliersFå 5 ud af 7 opgaver rigtige for at gå op i niveau!
Gå op i niveau i ovenstående færdigheder for at få op til 300 Mestringspoint
Næste opgave i rækken:

Færdighedstest

Gå op i niveau i alle færdigheder i dette emne og få op til 2200 Mestringspoint!

Om dette emne

I statistik forsøger vi at få mening i verdenen ved at indsamle, organisere, analysere og præsentere store mængder data. For eksempel kan du spørge dine venner, hvilke tv-programmer der er mest populære, men denne lille stikprøveundersøgelse vil ikke give dig en eksakt idé om, hvad alle 6. klasse-elever gerne ser. For at kunne dette er du nødt til at kortlægge et gennemsnit af elever fra hele landet med forskellige baggrunde. Dataene kan derefter analyseres statistisk til at give et mere nøjagtigt billede af, hvilke tv-programmer der er mest populære. Så lad os dykke ned i en diskussion om statistik, herunder boksplot, søjlediagrammer, piktogrammer, kurvediagrammer og prikdiagrammer.