Hovedindhold

Data og statistik

Se hvor du er blevet bedre med disse lektioner:
Se hvor du er blevet bedre med disse lektioner:
Se hvor du er blevet bedre med disse lektioner:
Test din forståelse af Data og statistik med disse 17 opgaver.

Om dette emne

I statistik forsøger vi at få mening i verdenen ved at indsamle, organisere, analysere og præsentere store mængder data. For eksempel kan du spørge dine venner, hvilke tv-programmer der er mest populære, men denne lille stikprøveundersøgelse vil ikke give dig en eksakt idé om, hvad alle 6. klasse-elever gerne ser. For at kunne dette er du nødt til at kortlægge et gennemsnit af elever fra hele landet med forskellige baggrunde. Dataene kan derefter analyseres statistisk til at give et mere nøjagtigt billede af, hvilke tv-programmer der er mest populære. Så lad os dykke ned i en diskussion om statistik, herunder boksplot, søjlediagrammer, piktogrammer, kurvediagrammer og prikdiagrammer.