If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Effekten ved at skifte, tilføje og fjerne en observation

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Problem

Marie arbejder i en zoo. Hun gennemgik en dag informationerne på de 5 afrikanske elefanter i zoo. Elefanterne har en gennemsnitsvægt på 3, point, 800, start text, k, g, end text og en median på 3, point, 600, start text, k, g, end text. Der stod, den største elefant, Omar, vejede 6, point, 000, start text, k, g, end text.
Marie fandt senere ud af, at der var skrevet forkert. Omar vejer faktisk 7, point, 000, start text, k, g, end text.
Hvordan vil denne korrektion påvirke gennemsnittet og medianen?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?