If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Effekten ved at skifte, tilføje og fjerne en observation

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Problem

Marie arbejder i en zoo. Hun gennemgik en dag informationerne på de 5 afrikanske elefanter i zoo. Elefanterne har en gennemsnitsvægt på 3.800kg og en median på 3.600kg. Der stod, den største elefant, Omar, vejede 6.000kg.
Marie fandt senere ud af, at der var skrevet forkert. Omar vejer faktisk 7.000kg.
Hvordan vil denne korrektion påvirke gennemsnittet og medianen?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?