If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition, subtraktion og overslagsregning

Her gennemgås ofte stille spørgsmål om addition, subtraktion og overslagsregning.

Hvorfor er det vigtigt at lære at afrunde?

Afrunding af tal er nyttig, hvis vi vil finde en tilnærmet værdi af en sum eller en differens. For eksempel , hvis vi skal lægge 235 og 286 sammen, så kan vi afrunde begge tal til nærmeste hundreder, og dermed anslå summen til omkring 500.

Hvilke strategier kan bruges ved addition eller subtraktion af 2- eller 3-cifrede tal?

Der er flere måder at lægge tal sammen på. En strategi er at opdele ét af tallene og lægge det til det andet i flere omgange. En anden strategi er at lave grupper på 10 eller 100, eller man kan bruge en tallinje.

Hvad vil det sige, at have "noget i mente", når man lægger sammen?

Når vi putter noget i mente, så flytter vi tal over fra en pladsværdi til en anden. For eksempel, når 38 og 47 lægges sammen, så giver 8+7=15 på enernes plads. Men vi kan ikke skrive 15 på enernes plads, da der kun kan stå ét ciffer. Derfor sættes 1 i mente på tiernes plads og 5 sættes på enernes plads. Dernæst lægges cifrene på tiernes plads sammen 1+3+4=8, så det endelige resultat bliver 85.

Hvorfor er det vigtigt at lære disse færdigheder?

Vi bruger addition, subtraktion og overslagsregning mange steder i vores hverdag, flere gange om dagen! For eksempel, kan det være meget nyttigt at lave overslagsregning, inden vi stiller os i kø, hvis vi ikke er sikre på vi har penge nok med. Eller når vi skal bage, så kan vi bruge disse færdigheder til at vurdere, om vi har nok af de forskellige ingredienser, inden vi går i gang.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.