If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Rumfang af en kugle

Formlen for rumfanget af en kugle er V = 4/3 π r³, hvor V = rumfang og r = radius. En kugles radius er det halve af dens diameter. Du kan udregne rumfanget af en kugle med en givet diameter, ved først at bestemme radius ud fra diameteren, og dernæst udregne rumfanget. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi skal finde rumfanget af en kugle med en diameter på 14 centimeter. Det her ligner en cirkel, men det skal forestille en kugle måske en globus. Vi kender diameteren. Fra den ene side af kuglen gennem dens centrum og ud på den anden side, så er afstanden 14 centimeter. Vi har tidligere gennemgået et bevis for, hvordan man finder rumfanget af en kugle. Formelen for rumfanget af en kugle er lig med 4/3 pi gange r i tredje. r står for radius. Vi kender diameteren. Ligesom med cirkler, så er radius i kuglen lig med det halve af diameteren. I det her tilfælde er radius altså 7 centimeter. Kuglen i sig selv er den tredimensionelle mængde af alle punkter, der er en radius væk fra centrum. Med det på plads kan vi nu indsætte radius lig 7 centimeter i formelen. Rumfanget er lig med 4/3 pi gange 7 centimeter i tredje. Vi kan sige, at pi er cirka 3,14. Man kan også sige, at det er 22/7. Lad os bruge lommeregneren til at regne rumfanget præcist ud. Rumfanget er 4 divideret med 3 gange pi gange 7 i tredje. Regnehierarkiet siger, at lommeregneren skal udregne potensen før den ganger eller dividerer. Resultatet er i kubikcentimeter. Vi får 1436. Lad os afrunde det til nærmeste tiendedel. Resultatet er 1436,8. Rumfanget af kuglen er lig med 1436,8 kubikcentimeter. Og vi er færdige.