If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Skalering af figurer: forstørrelse

Lad os skalere et rektangel med punkt P som centrum for skaleringen og en skaleringsfaktor på 1 2/3. Dette ændrer størrelsen af rektanglet, men bevarer dets form. Da 1 2/3 er større end 1, så ender de fleste punkter længere fra P. Punkt P flyttes ikke, da en afstand på 0 gange en hvilken som helst skaleringsfaktor stadig er 0! Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Koordinatsystemet nedenfor viser rektangel ABCP. Tegn et billede af ABCP efter en skalering med centrum i P og en skaleringsfaktor på 1 og 2/3. Hvad er længderne af side AB og dets billede? Vi skal lave en skalering med centrum i P. Når P er centrum i skaleringen og skaleringsfaktoren er 1 og 2/3 betyder det, at efter skaleringen så vil hvert punkt være 1 og 2/3 gange så langt væk fra P. P er 0 fra P, så dets billede er i P. Lad os flytte et punkt herover. Punkt C skal være 1 og 2/3 gange så langt væk som nu. Lige nu er det 6 væk. Det er ved y er lig -3. P har samme x-koordinat, men P er ved y er lig 3. C er -3. Det er 6 mindre. Vi skal være 1 og 2/3 gange så langt væk. Hvad er 1 og 2/3 gange 6? 2/3 af 6 er 4, så det bliver 6 + 4. Det skal være 10 væk. 3 - 10 det er -7. Det bliver lige her. Punkt A er lige nu 3 mere i den vandrette retning end P's x-koordinat. Vi skal være 1 og 2/3 gange så langt. Hvad er 1 og 2/3 gange 3? Det er 3 plus 2/3 af 3, som er 2. Det bliver 5. Vi skal være herover. Vi kan nu lave rektanglet færdigt. Bemærk, at Punkt B er 1 og 2/3 gange så langt væk i den vandrette retning. Det var 3 væk i den vandrette retning. Nu er det 5 væk fra P's x-koordinat. Og lodret, i y-retningen, var det 6 under P's y-koordinat. Nu er er 1 og 2/3 gange så langt. Det er 10 under P's y-koordinat. Lad os besvare disse spørgsmål. Hvad er længden af linjestykke AB? Det har vi allerede set. Vi går fra 3 til -3. Det er 6 enheder langt. Og billedet er 1 og 2/3 gange så langt. Vi kan se det her. Vi går fra 3 til -7. 3 - (-7) det er 10. Det er 10 enheder langt. Vi fik det rigtigt.