If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Lav to tallinjer

Problem

De to tallinjer viser tilsammen, at der skal bruges 14 kilogram æbler til at bage 4 æbletærter.
To tallinjer over hinanden. Den øverste er mærket tærter. Den nederste er mærket æbler i kilogram. Begge tallinjer har 5 markeringer lige over hinanden. Den første markering på begge tallinjer er mærket 0. Den er eftefulgt af 3 umærkede markeringer. Den femte markering er mærket 4 og 14 på henholdsvis den øverste og nederste tallinje.
Vælg de to tallinjer der tilsammen korrekt viser mængden af æbler, der skal bruges til 1, 2 og 3 æbletærter.
Vælg 1 svar: