If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Afbildning af talmønstre i koordinatsystemet

Her skal vi se nærmere på mønstre med tal. Se hvordan vi kan lave et nyt mønster fra et givet mønster ved at bruge en regel, som at gange med 3 og dernæst lægge 1 til. Til sidst skal vi afbilde de tilsvarende tal fra begge mønstre i et koordinatsystem. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift