If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til koordinatsystemet

Descartes skabte det koordinatsystem vi kender med to vinkelrette akser (x og y akser), som kunne bruges til at afbilde punkter i et plan. Det gjorde det muligt at visualisere algebraiske ligninger. For eksempel vil en lineær ligning som y = 2x + 1 afbildes som en ret linje i et koordinatsystem, mens en andengradsligning som y = x^2 afbildes som en parabel. Decartes fandt en sammenhæng mellem algebra og geometri ved at bruge grafer i et koordinatsystem. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift