If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Emne 2: Analyse med en kvantificerbar variabel

Om dette emne

I dette emne skal gennemgås almindelige mål for centrale tendenser såsom middelværdi og median. Vi skal også lære at beregne spredning eller variation ved brug af standarddeviation og interkvartil variationsbredde, og bruge disse begreber til at afgøre hvilke data der kan betragtes som outliere.

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgængelige i dette modul

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgængelige i dette modul

Træn opgaver