If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Transformation af funktioner

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om transformation af funktioner

Hvad betyder det, at "forskyde en funktion vandret?"

Når vi forskyder en funktion vandret, så skubber vi hele grafen for funktionen til venstre eller højre. Det gøres ved at addere eller subtrahere en konstant til funktionens input. For eksempel, grafen for f(x)=x2 forskydes 3 enheder til venstre ved at skrive f(x+3)=(x+3)2.

Hvad betyder det, at "forskyde en funktion lodret?"

En lodret forskydning svarer til en vandret forskydning, bortset fra at hele grafen skubbes op eller ned. Det gøres ved at addere eller subtrahere en konstant til funktionens output. For eksempel, grafen for f(x)=x2 forskydes 4 enheder op ved at skrive f(x)=x2+4.

Hvordan spejles en funktion?

Når vi spejler en funktion, så afspejles grafen i en spejlingsakse. For eksempel, når vi spejler grafen for en funktion i y-aksen, så vendes den fra venstre mod højre. Når vi spejler en grafen for en funktion i x-aksen, så vendes den oppe fra og ned.

Hvordan skaleres en funktion?

Når vi skalerer en funktion, ændrer vi størrelse på grafen. For eksempel, hvis vi ganger en funktion med 2, så bliver højden af grafen dobbelt så stor. Hvis vi ganger en funktion med 12, så bliver højden af grafen halvt så stor.

Hvor bruges disse transformationer i den virkelige verden?

Transformationer bruges inden for en række områder, som ingeniørvidenskab, fysik og økonomi. For eksempel, i fysik, bruger vi ofte transformationer til at ændre enheden af en funktion, så den bliver nemmere at arbejde med. I økonomi kan vi bruge transformationer til at hjælpe os med at sammenligne forskellige datasæt.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.