Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Kategorisering af firkanter i koordinatsystemet

Vi klassificerer en firkant som en firkant, rombe, rektangel, parallelogram eller trapez, givet deres fire hjørner. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Kategoriser firkant ABCD. Vælg den mulighed der bedst passer til firkanten. Vi skal vælge mellem kvadrat, rombe rektangel, parallelogram, trapez eller ingen af ovenstående. Jeg antager vi skal vælge det mest specifikke, da alle kvadrater også er romber. Ikke alle romber er kvadrater. Alle kvadrater er også rektangler. Alle kvadrater, romber og rektangler er parallelogrammer. Vi skal være så præcise som muligt, når vi vælger. Lad os se, punkt A er (1, 6). Jeg opfordrer dig til at sætte videoen på pause og selv prøve at løse den, inden du ser, hvordan jeg gør det, men jeg forsætter blot. Det er punkt A lige her. Punkt B er (-5, 2). Det er punkt B. Punkt C er (-7, 8). Det er punkt C lige her. Endelig er der punkt D i (2, 11). Det ligger faktisk uden for skærmen. Det er 10, så 11 er lige her. Det er (2, 11). Hvis vi forlænger den, så er det 10 og 11 er lige her. (2, 11). Lad os se, hvordan den firkant ser ud. Du har denne linje her og den linje her, og så har du denne linje lige her. Og du har denne linje her. Umiddelbart, så er det en firkant, da jeg har 4 sider. Men er nogle af siderne parallelle med de andre sider. Side CB tydeligvis ikke parallel med AD. Det kan man se. Det ser heller ikke ud til, at CD er parallel med BA, men måske lavede jeg en dårlig tegning. Måske de er parallelle. Så lad os tjekke det. En måde at finde ud af, om to ting er parallelle er at finde deres hældninger. Lad os først finde hældningen af AB eller BA. Lad os finde dens hældning. Hældningen er lig ændringen i y over ændringen i x. Her starter vi i punkt (-5, 2) og ender i punkt (1, 6). Hvad er ændringen i y? Vi går fra 2 helt op til 6, så vi siger 6 - 2. Ændringen i y er 4. Hvad er ændringen i x? Vi går fra -5 til 1, så vi stiger med 6, eller 1 - (-5) er 6, så hældningen er 2/3. Hver gang vi går 3 i x-retningen, så går vi 2 op i y-retningen. Lad os se på linje CD her oppe. Hvad er vores hældning? Ændring i y over ændring i x er lig... Lad os finde ændringen i x først. Vi går fra (-7, 8) over til (2,11). Ændringen i x er 2 - (-7). Vi går fra -7 til 2, så vi stiger med 9. Det er ændringen i x. Det er lig 9. Ændringen i y. Vi er gået fra 8 til 11, så vi er gået 3 op eller 11 - 8. Bemærk slutpunkt minus startpunkt. Slutpunkt minus start punkt. Det skal du gøre både i tæller og nævner, hvis du skal udregne ændringen i y over ændringen i x. Bemærk, når x ændres med 9, så vokser y med 3. Hældningen er 1/3. Så de har forskellige hældninger. Ingen af linjerne er parallelle med hinanden. Det er slet ikke et parallelogram Det er ikke engang et trapez. I parallelogrammer har du 2 par af parallelle sider. I et trapez har du 1 par af parallelle sider. Det er ikke tilfældet her. Ingen af siderne er parallelle. Så vi vælger ingen af ovenstående.