If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af aritmetiske talfølger

Gennemgå aritmetiske talfølger og løs opgaver med dem.

Aritmetiske talfølger og deres formler

I en aritmetisk talfølge er forskellen mellem to på hinanden følgende led altid den samme. Den forskel kalder vi differensen.
For eksempel er differensen i nedenstående talfølge plus, 2:
start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 2, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma5, comma7, comma9, comma, point, point, point
Formler for aritmetiske talfølger gør, at vi kan bestemme a, left parenthesis, n, right parenthesis, det n, start text, point, end text led i talfølgen.
Dette er den eksplicitte formel for den aritmetiske talfølge, hvor start color #11accd, k, end color #11accd er det første led, og start color #ed5fa6, d, end color #ed5fa6 er differensen:
a, left parenthesis, n, right parenthesis, equals, start color #11accd, k, end color #11accd, plus, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis, start color #ed5fa6, d, end color #ed5fa6
Dette er den rekursive formel for den samme talfølge:
{a(1)=ka(n)=a(n1)+d\begin{cases}a(1) = \blueD k \\\\ a(n) = a(n-1)+\maroonC d \end{cases}
Vil du lære mere om aritmetiske talfølger? Tjek denne video.

Udvidelse af aritmetiske talfølger

Lad os sige, at vi f.eks. ønsker at udvide talfølgen 3, comma, 8, comma, 13, comma, point, point, point Vi kan se, at for at bestemme et led, siger vi start color #ed5fa6, plus, 5, end color #ed5fa6 i forhold til det foregående led:
start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma8, comma13, comma, point, point, point
Så det tal skal vi bare blive ved med at lægge til, og så ser vi, at det næste led er 18:
start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6start color #ed5fa6, plus, 5, \curvearrowright, end color #ed5fa6
3, comma8, comma13, comma18, comma, point, point, point
Opgave 1
 • Nuværende
Hvad er det næste led i talfølgen minus, 5, comma, minus, 1, comma, 3, comma, 7, comma, dots?
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løser flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Opstil rekursive formler

Lad os sige, at vi ønsker at skrive en rekursiv formel for talfølgen 3, comma, 8, comma, 13, comma, point, point, point Vi ved allerede, at differensen er start color #ed5fa6, plus, 5, end color #ed5fa6. Vi kan også se, at det første led er start color #11accd, 3, end color #11accd. Derfor er den rekursive formel for talfølgen:
{a(1)=3a(n)=a(n1)+5\begin{cases}a(1) = \blueD 3 \\\\ a(n) = a(n-1)\maroonC{+5} \end{cases}
Opgave 1
 • Nuværende
Bestem værdierne for k og d i nedenstående rekursive formel for talfølgen minus, 5, comma, minus, 1, comma, 3, comma, 7, comma, dots.
{a(1)=ka(n)=a(n1)+d\begin{cases}a(1) = k \\\\ a(n) = a(n-1)+d \end{cases}
k, equals
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
d, equals
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0, comma, 75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.

Opstilling af eksplicitte formler

Lad os sige, at vi ønsker at skrive en eksplicit formel for talfølgen 3, comma, 8, comma, 13, comma, point, point, point Vi ved allerede, at differensen er start color #ed5fa6, plus, 5, end color #ed5fa6, og det første led er start color #11accd, 3, end color #11accd. Derfor er den eksplicitte formel for talfølgen:
a, left parenthesis, n, right parenthesis, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, start color #ed5fa6, plus, 5, end color #ed5fa6, left parenthesis, n, minus, 1, right parenthesis
Opgave 1
 • Nuværende
Skriv en eksplicit formel for talfølgen minus, 5, comma, minus, 1, comma, 3, comma, 7, comma, dots
a, left parenthesis, n, right parenthesis, equals

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek denne øvelse.