If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af midtpunktsformlen

Her er en gennemgang af midtpunktsformlen og hvordan den kan bruges til at løse opgaver.

Hvad er midtpunktsformlen?

Formlen giver os midtpunktet mellem punkterne (x1,y1) og (x2,y2) i et koordinatsystem:
(x1+x22,y1+y22)
Et koordinatsystem med kun den første kvadrant. Der er to markeringer på x aksen mærket x 1 og x 2. Der er to markeringer på y aksen mærket y 1 og y 2. To punkter er afbildet og mærket med koordinaterne x 1 komma y 1 og x 2 komma y 2. Et tredje punkt præcist mellem disse to har en x koordinat mærket x 1 plus x 2 halve. y koordinaten er mærket y 1 plus y 2 halve.
Vil du lære mere om midtpunktsformlen? Tjek denne video.

Hvilke opgaver kan jeg løse med midtpunktsformlen?

Givet to punkter i et koordinatsystem kan du finde deres midtpunkt. Lad os f.eks. finde midtpunktet af (5,3) og (1,7):
=(x1+x22,y1+y22)=(5+12,3+72)Indsæt koordinaterne=(3,5)
Bemærk: det er vigtigt at holde x-koordinaterne samlet og y-koordinaterne samlet og ikke blande dem sammen.

Tjek din forståelse

Opgave 1
Hvad er midtpunktet af (6,2) og (10,0)?
Vælg 1 svar:

Vil du prøve at løse flere opgaver i samme stil? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.