Hovedindhold

Tal og operationer

Lær
Converting a fraction to a repeating decimalConverting repeating decimals to fractions (part 1 of 2)Converting repeating decimals to fractions (part 2 of 2)Writing repeating decimals as fractions reviewWriting fractions as repeating decimals review
Lær
Introduktion til kvadratrødderKvadratrødder af kvadrattalIntroduktion til kubikrødderWorked example: Cube root of a negative numberSquare root of decimalDimensions of a cube from its volumeGennemgang af kvadratrødderCube roots review
Se hvor du er blevet bedre med disse lektioner:
Lær
Intro to rational & irrational numbersClassifying numbers: rational & irrationalClassifying numbersClassifying numbers reviewWorked example: classifying numbers
Lær
Overslagsregning med kvadratrødderTilnærmelse af kvadratrødder - gennemgangComparing irrational numbers with radicalsOverslagsregning med kvadratrødder til nærmeste hundrededeleComparing values with calculator
Se hvor du er blevet bedre med disse lektioner:
Lær
Eksponenter med negative grundtal0. og 1. potensLige og ulige negative tal1 og -1 opløftet i forskellige talFortegn i udtryk - udfordringPotenstal opløftet i 0'te
Lær
Potenstal og multiplikationPotenstal og parenteserPotenstal og divisionGennemgang af regneregler for potenstal
Lær
Negative eksponenterIntuition af negative eksponenterGennemgang af negative eksponenter
Træn opgaver
Lær
Multiplikation og division af potenstal (heltalseksponenter)Produkter og kvotienter opløftet i en potens (heltalseksponenter)Potenstal opløftet i 0'te
Lær
Multiplying multiples of powers of 10Approximating with powers of 10
Lær
Eksempel på videnskabelig notation: 0,0000000003457Eksempler på videnskabelig notationScientific notation review
Træn opgaver
Lær
Multiplikation og division med videnskabelig notationMultiplikation af tre tal i videnskabelig notationSubtracting in scientific notationSimplifying in scientific notation challenge
Lær
Tekstopgave med videnskabelig notation: røde blodlegemerTekstopgave med videnskabelig notation: USAs statsgældTekstopgave med videnskabelig notation: lysets hastighed
Test din forståelse af Tal og operationer med disse 24 spørgsmål.

Om dette emne

Math is all about numbers (like 89 and 3.14) and operations (like addition and multiplication). In these tutorials, we learn about a some new types of numbers and some new types of operations.